מעורב
1970
10km Run
11852938
7520
מעורב
1970
Veridis 21.1km Half Marathon
68915931
3068
מעורב
1970
10km Run
68915931
7810
מעורב
1970
10km Run
18222909
7852
מעורב
1970
Veridis 21.1km Half Marathon
18222909
3121
מעורב
1970
10km Run
17515626
7856
מעורב
1970
5km Run
17515626
1102
מעורב
1970
10km Run
20666137
7858
מעורב
1970
5km Run
20666137
1111
מעורב
1970
10km Run
27600639
7879
מעורב
1970
Veridis 21.1km Half Marathon
27600639
3162
מעורב
1970
Dead Sea Marathon 42.2KM
27600639
260
מעורב
1970
Veridis 21.1km Half Marathon
27600639
8032
מעורב
1970
10km Run
27600639
8376
מעורב
1970
10km Run
17071432
7885
מעורב
1970
Veridis 21.1km Half Marathon
17071432
3167
מעורב
1970
Dead Sea Marathon 42.2KM
17071432
265
מעורב
1970
Ultra Marathon 50KM
17071432
5132
מעורב
1970
10km Run
36946430
7930
מעורב
1970
Veridis 21.1km Half Marathon
36946430
3199
מעורב
1970
Dead Sea Marathon 42.2KM
36946430
269
מעורב
1970
10km Run
56040234
8014
מעורב
1970
10km Run
14648583
8045
מעורב
1970
Veridis 21.1km Half Marathon
14648583
3268
מעורב
1970
10km Run
22100791
8153
מעורב
1970
10km Run
22100791
8399
מעורב
1970
Veridis 21.1km Half Marathon
13591436
3440
מעורב
1970
Veridis 21.1km Half Marathon
13591436
8040
מעורב
1970
Dead Sea Marathon 42.2KM
31437024
343
מעורב
1970
Dead Sea Marathon 42.2KM
31437024
372
מעורב
1970
Ultra Marathon 50KM
41387463
5189
מעורב
1970
Ultra Marathon 50KM
41387463
5202
מעורב
1970
5km Run
12147723
1172
מעורב
1970
5km Run
12147723
1289
מעורב
1970
Baggage Storage
77687928
מעורב
1970
Baggage Storage
77687928
מעורב
1970
Jerusalem Bus Ride
33448596
מעורב
1970
Jerusalem Bus Ride
33448596
מעורב
1970
Tel Aviv Bus Ride
33448596
מעורב
1970
Tel Aviv Bus Ride
33448596
מעורב
1970
5km Run
97434978
1262
di Russo
Marco
זכר
1989
Dead Sea Marathon 42.2KM
Men 30-39
31437024
314
שמשון
אנגלה
נקבה
1985
Veridis 21.1km Half Marathon
Female 30-39
10297519
2973
|Lorentz
Ady
זכר
1969
Veridis 21.1km Half Marathon
Men 50-59
42397325
2013
Abu Dhaim
Naji
זכר
1959
Veridis 21.1km Half Marathon
Men 60-69
59881329
2282
Abu gosh
Majdi
זכר
1985
Veridis 21.1km Half Marathon
Men 30-39
10494814
2283
Abu-Diab
Kareem
זכר
1990
10km Run
Men 20-29
60466897
7247
Abu-Garbeyeh
Mohammad
זכר
1985
10km Run
Men 30-39
59923267
7191
Adam
Marek
זכר
1975
Dead Sea Marathon 42.2KM
Men 40-49
31437024
293
Afaneh
Hudoub
נקבה
1967
10km Run
Female 50-59
60875663
7281