מעורב
1970
10km Run
11852938
7520
מעורב
1970
Veridis 21.1km Half Marathon
68915931
3068
מעורב
1970
10km Run
68915931
7810
מעורב
1970
10km Run
18222909
7852
מעורב
1970
Veridis 21.1km Half Marathon
18222909
3121
מעורב
1970
10km Run
17515626
7856
מעורב
1970
5km Run
17515626
1102
מעורב
1970
10km Run
20666137
7858
מעורב
1970
5km Run
20666137
1111
מעורב
1970
10km Run
27600639
7879
מעורב
1970
Veridis 21.1km Half Marathon
27600639
3162
מעורב
1970
Dead Sea Marathon 42.2KM
27600639
260
מעורב
1970
Veridis 21.1km Half Marathon
27600639
8032
מעורב
1970
10km Run
27600639
8376
מעורב
1970
10km Run
17071432
7885
מעורב
1970
Veridis 21.1km Half Marathon
17071432
3167
מעורב
1970
Dead Sea Marathon 42.2KM
17071432
265
מעורב
1970
Ultra Marathon 50KM
17071432
5132
מעורב
1970
10km Run
36946430
7930
מעורב
1970
Veridis 21.1km Half Marathon
36946430
3199
מעורב
1970
Dead Sea Marathon 42.2KM
36946430
269
מעורב
1970
10km Run
56040234
8014
מעורב
1970
10km Run
14648583
8045
מעורב
1970
Veridis 21.1km Half Marathon
14648583
3268
מעורב
1970
10km Run
22100791
8153
מעורב
1970
10km Run
22100791
8399
מעורב
1970
Veridis 21.1km Half Marathon
13591436
3440
מעורב
1970
Veridis 21.1km Half Marathon
13591436
8040
מעורב
1970
Dead Sea Marathon 42.2KM
31437024
343
מעורב
1970
Dead Sea Marathon 42.2KM
31437024
372
מעורב
1970
Ultra Marathon 50KM
41387463
5189
מעורב
1970
Ultra Marathon 50KM
41387463
5202
מעורב
1970
5km Run
12147723
1172
מעורב
1970
5km Run
12147723
1289
מעורב
1970
Baggage Storage
77687928
מעורב
1970
Baggage Storage
77687928
מעורב
1970
Jerusalem Bus Ride
33448596
מעורב
1970
Jerusalem Bus Ride
33448596
מעורב
1970
Tel Aviv Bus Ride
33448596
מעורב
1970
Tel Aviv Bus Ride
33448596
מעורב
1970
5km Run
97434978
1262
ברגיג 
 חנן
זכר
1981
10km Run
Men 30-39
27600639
7872
לוי
,תומר
זכר
2005
10km Run
Men 15-17
63986041
7714
Wilmers
74
נקבה
1970
Baggage Storage
77687928
Katsman
Aaron
זכר
1970
Veridis 21.1km Half Marathon
Men 50-59
64633995
3585
LOVAT
ADAM
זכר
1980
Veridis 21.1km Half Marathon
Men 30-39
48991913
2124
Oliver
Adam
זכר
1986
Veridis 21.1km Half Marathon
Men 30-39
13591436
3350
thomas
adam
זכר
1971
Ultra Marathon 50KM
Men 40-49
41387463
5147
Zonis
Adi
נקבה
1970
Veridis 21.1km Half Marathon
Female 40-49
58828582
2239
Sokolovski
Adik
זכר
1973
Veridis 21.1km Half Marathon
Men 40-49
64460771
3456